Kako umetnuti zaglavlje samo na prvu stranicu u programu Microsoft Word

Microsoft Word korisnicima nudi brojne prilagodbe korisnicima što je jedan od glavnih razloga njegove popularnosti. Na primjer, dodavanje "Zaglavlja" samo na prvu stranicu dokumenta.

Zaglavlja se nalaze na vrhu dokumenta i koriste se za uključivanje informacija kao što su brojevi stranica ili naslovi. Prema zadanim postavkama, sadržaj zaglavlja ostaje isti za cijeli dokument, osim ako nije drugačije postavljeno.

Često ćete možda morati umetnuti zaglavlje samo na prvu stranicu dokumenta. Recimo, ako namjeravate dodati naslov na prvu stranicu ili ime pisca. U sljedećih nekoliko koraka vidjet ćemo kako to učiniti.

Za dodavanje zaglavlja samo na prvu stranicu u Wordu, dvaput kliknite na dio zaglavlja na vrhu prve stranice dokumenta.

Sada će se pojaviti kartica "Dizajn" na kojoj imate sve opcije i prilagodbe za "Zaglavlje i podnožje". Zatim označite potvrdni okvir za "Različita prva stranica" u odjeljku "Opcije".

Sada možete unijeti željeni sadržaj u 'Header' i on će se pojaviti samo na prvoj stranici dokumenta. Kada završite, kliknite na "Zatvori zaglavlje i podnožje" na krajnjem desnom dijelu kartice "Dizajn". Sada možete nastaviti s radom na preostalom dokumentu.

Sada kada znate umetnuti 'Zaglavlje' samo na prvu stranicu, pomoći će vam da prilagodite i poboljšate čitljivost vašeg dokumenta.